Ürün barkodu:

Perakende Satış Fiyatı :8.87 TL
(İlaç fiyatları bakanlık tarafından 18.12.2012 tarihinde güncellenmiştir.)
Dikkat
Uzun süreli yüksek doz kullanımı toksisite nedeni olabilir. Tetrasiklinlerle birlikte kullanıldığında şelat oluşumuna neden olur. Penisilin ve demir preparatları ile birlikte kullanılmamalıdır. Mide barsak şikayetleri, kusma, hipotansiyon ve düzensiz nabız gibi yan etkiler görülebilir. Gebelerde risk/yarar değerlendirilmelidir. Gerekli olmadıkça emzirenlerde kullanılmamalıdır.

Şuruba ek: Sukroz içerir.


Doz
Şurup: Çinko eksikliğinin önlenmesinde, günlük doz >4 yaş çocuklarda 15 mg, erişkinlerde 15-30 mg’dır. Hamilelerde 15 mg, emzirenlerde 30 mg verilir.

Çinko eksikliğinin replasman tedavisinde, günlük doz, akrodermatitis enteropatikada 45 mg, Wilson’lu çocuklarda, 1-5 yaş arası olanlarda 45 mg ve 6-15 yaş arası olanlarda 75 mg’dır.

Kapsül: Erişkinlerde günde 1 kapsül kullanılır. Acrodermatitis enteropatika hastalarında günde 2-3 kapsül ve Wilson hastalarında günde 3 kapsül önerilir. 12 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmaz.

Damla: Günde 3×4 damla kullanılır.

Şampuan: Haftada 2-3 defa kullanılır.

Pişik kremi: Bebeğin altı temizlendikten sonra ince beyaz bir tabaka kalacak şekilde sürülür.


Endikasyon
Kapsül/Şurup: Çinko eksikliğinin giderilmesinde kullanılır. Çocukların gelişimi, yaşlıların diyet takviyesi, beslenme bozuklukları ve profilaktik amaçla kullanılır. Ayrıca akrodermatitis enteropatika, diyare, protein enerji malnütrisyonu (PEM), Wilson hastalığı, pika ve iyileşmeyen ülserlerde kullanılır.

Şampuan: Kepeklerin giderilmesinde kullanılır.

Pişik kremi: Bebeklerdeki pişiklerin önlenmesinde ve giderilmesinde etkilidir.