Ürün barkodu:

Perakende Satış Fiyatı :23.06 TL
(İlaç fiyatları bakanlık tarafından 18.12.2012 tarihinde güncellenmiştir.)
Dikkat
Orta ve ileri derecede renal veya hepatik yetmezliği olanlarda kombine tedavide kullanılmamalıdır. Şiddetli karaciğer bozukluğu olan hastalarda pantoprazol ile tedavi sırasında, özellikle de uzun süreli kullanımda, karaciğer enzimleri düzenli olarak izlenmelidir. Gebelerde ve emzirenlerde potansiyel yarar/zarar oranı değerlendirilmelidir. Pantoprazol tedavisi malign ülser semptomlarını hafifleterek teşhisi geciktirebileceğinden, tedaviden önce gastrik ülserin malignite ile ilgisi olup olmadığı araştırılmalıdır. Atazanavir ile birlikte uygulanması kontrendikedir. Tedavi sırasında alkol kullanımından kaçınılmalıdır. Ketokonazol ve demir tuzları gibi biyoyararlanımı gastrik pH’ya bağlı ilaçların absorbsiyonunu azaltabilir. Yaygın olmamakla birlikte, baş ağrısı, diyare, bulantı, kaşıntı, döküntü, baş dönmesi, şişkinlik gibi yan etkiler görülebilir.

Pediatri: 12 yaşından küçük çocuklarda kullanılmaz.


Doz
Tablet 40 mg: Duodenal ülserde, 2 hafta süreyle günde 1×40 mg kullanılır. Gerekirse 2 haftalık ek tedavi uygulanabilir.


Gastrik ülser ve gastroözofageal reflüde
, 4 hafta süreyle günde 1×40 mg kullanılır. Tedaviye yanıt vermeyen olgularda, uygulamaya 4 hafta daha devam edilir.

H. pylori eradikasyonunda, aşağıdaki yöntemlerden biri tercih edilebilir: a) Günde 2×40 mg pantoprazol + 2×1000 mg amoksisilin + 2×500 mg klaritromisin, b) Günde 2×40 mg pantoprazol + 2×500 mg metronidazol + 2×500 mg klaritromisin, c) Günde 2×40 mg pantoprazol + 2×1000 mg amoksisilin + 2×500 mg metronidazol. Tedavi süresi 2 haftadır. Gerektiğinde 2 hafta daha uzatılabilir.

Zollinger Ellison Sendromunun ve diğer patolojik hipersekresyonlu durumların uzun dönem tedavisinde, günde 1×80 mg kullanılır. 80 mg’ın üzerindeki dozlar ikiye bölünerek verilmelidir.

Ciddi karaciğer bozukluklarında günlük doz 20 mg’ı aşmamalıdır.

Pediatri: >12 yaş çocuklarda gastroözofageal reflüde önerilen günlük doz 1×40 mg’dır. 12 yaşından küçük çocuklarda kullanılmaz.

Geriatri: Yaşlılarda doz ayarlamasına gerek yoktur. H. pylori eradikasyonu için kombine tedavide pantaprazol 1 hafta süreyle 2×40 mg dozda verilir.

Tablet 20 mg: Yetişkinlerde hafif reflünün ve reflüye bağlı semptomların tedavisinde ve reflü özofajit idame tedavisinde, günde 1×20 mg tablet kullanılır.

Pediatri: 12 yaşından büyük çocuklarda hafif reflünün ve reflüye bağlı semptomların tedavisinde ve reflü özofajit idame tedavisinde, günde 1×20 mg tablet kullanılır. 12 yaşından küçük çocuklarda kullanılmaz.

Geriatri: Yaşlılarda doz ayarlamasına gerek yoktur.
Endikasyon

Selektif proton pompası inhibitörüdür.

20 mg Tablet: Hafif dereceli gastroözofageal reflü hastalığı ve hastalığa bağlı semptomların tedavisinde; Reflü özofajitin uzun dönem tedavisinde, reflü özofajitin idame tedavisinde; Sürekli NSAİİ tedavisi gören risk grubundaki hastalarda non-selektif NSAİİ’lerin neden olduğu gastroduodenal ülserlerin önlenmesinde endikedir.

40 mg Tablet: Helicobacter pylori’nin neden olduğu duodenal ve gastrik ülserde tekrarı azaltmak amacıyla, bu mikroorganizmanın eradikasyonu için uygun iki antibiyotikle kombine olarak, duodenal ülser, gastrik ülser, orta ve ileri derecede reflü özofajit, Zollinger Ellison sendromu ve diğer patolojik hipersekresyonlu durumlar.


Prospektüs Dosyası:
Bu ürüne ait PDF formatında Prospektüs dosyası mevcut görmek için Tıklayınız..!

PDF dosyalarını görüntüleyebilmek için bilgisayarınızda Adobe® Acrobat Reader™ yüklü olmalıdır. Adobe® Acrobat Reader™ yüklemek için lütfen tıklayınız.