Ürün barkodu:

Perakende Satış Fiyatı :395.96 TL
(İlaç fiyatları bakanlık tarafından 18.12.2012 tarihinde güncellenmiştir.)
Dikkat
Tedavi süresince hastanın hidratasyon durumu dikkatle izlenmelidir. Tedavi başladıktan sonra, serum kalsiyum, fosfat ve magnezyum düzeyleri ile kreatinin değerleri periyodik aralıklarla takip edilmelidir. Renal yetmezliği olanlarda dikkatle kullanılmalıdır. Tedavinin tekrar edilmesi gereken böbrek yetmezliği olan hastalarda her dozdan önce kreatinin klirensi ölçülmelidir. Anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Çocuklar, gebeler ve süt veren annelerde kullanılmamalıdır. Tedavi sırasında hipomagnezemi gelişme olasılığına karşı dikkatli olunmalıdır. Aminoglikozitlerle birlikte uygulandığında her iki ilaçta da additif etki sonucu gerekenden daha uzun süre düşük kalsiyum düzeyi oluşabilir.

Ateş, kemik ve kas ağrısı, grip benzeri sendrom, bulantı, kusma, cilt döküntüsü, kaşıntı, göğüs ağrısı, konjonktivit ve hipomagnezemi gibi yan etkiler görülebilir.
Doz
Kemik tutulumu olan ileri evre kanserli hastalarda iskeletle ilişkili olayların önlenmesinde önerilen erişkin dozu her 3-4 haftada bir 4 mg’dır. Aynı zamanda günde 500 mg oral kalsiyum ve 400 IU D vitamini takviyesi yapılmalıdır. Maligniteye bağlı hiperkalsemi tedavisinde önerilen erişkin dozu 4 mg’dır. Konsantre çözelti 100 ml SF veya %5 dekstroz solüsyonu içinde 15 dakikalık İV infüzyon şeklinde uygulanır. Uygulamadan önce hastaların yeteri kadar hidrate olması sağlanmalıdır.
Endikasyon
Osteokalsik kemik rezorbsiyonu inhibitörüdür. Kemik tutulumu olan ileri evre kanserli hastalarda iskeletle ilişkili olayların (patolojik kırıklar, omurilik sıkışması, radyason tedavisi, kemiğe cerrahi müdahele veya hiperkalsemi) önlenmesi ile maligniteye bağlı hiperkalsemi tedavisinde endikedir.