Gözlerin yukarı ve yanlara doğru birbirinin peşisıra devinmesiyle belirgin patolojik durum. Bazı hastalarda gözlerin döndüğü tarafa doğru boynun ve gövdenin de döndüğü görülür. İlk okülojirik kriz 1920’li yıllarda Oeckinghaus tarafından bildirilmiştir. Nöroleptik başlanan hastalarda görülen okülojirik krizler tedavi başladıktan birkaç günle, birkaç hafta içinde ortaya çıkar. Bir yıldan fazla süredir nöroleptik alan olgularda da ataklar halinde okülojirik krizler görülebilir. Nöroleptik tedavileri sırasında okülojirik krizlere akut distonilerin bir parçası olarak rastlanmaktadır. Ancak özellikle depo nöroleptiklerin dozunun azaltılması sırasında akut distoninin bir parçası olarak değil, izole bir fenomen olarak da görülebilir. Nöroleptiğe bağlı okülojirik krizlerin tedavisinde klonazepam verilmesi kirizlerin ortadan kaldırılmasına yardımcı olabilir.

İlişkili Konular:

  • distonik reaksiyon [dystonic reaction]