Ürün barkodu:

Perakende Satış Fiyatı :9.97 TL
(İlaç fiyatları bakanlık tarafından 18.12.2012 tarihinde güncellenmiştir.)
Dikkat
Akut intermitan porfirili hastalarda kontrendikedir. Böbrek ve karaciğer yetmezliğinde dikkatli kullanılmalıdır. Çocuklarda, yaşlılarda, zayıflamış hastalarda, renal, hepatik ve solunum fonksiyon bozukluğu olanlarda dikkatle kullanılmalı ve gerektiğinde düşük dozlar uygulanmalıdır. Uzun süreli kullanıldığında tolerans ve bağımlılık gelişebilir. Tedavi aniden bırakıldığında yoksunluk reaksiyonları görülebilir. Uzun süreli tedavi, D vitamininin metabolizmasını etkileyerek kemik hastalığı gelişim eğilimini artırabilir. Gebelerde kullanılmamalıdır. Olası sedasyon nedeniyle araç ve makina kullanan hastalar uyarılmalıdır. Emzirme sırasında bebekte sedasyon olup olmadığı izlenmelidir. Karaciğer enzimleriyle metabolize olan ilaçlarla etkileşebilir. Primidon, parasetamol’ün hepatotoksisitesini arttırabilir. Primidon; alkol ve diğer SSS depresanlarının etkisini arttırabilir. Uyku hali, halsizlik, görme bozukluğu, bulantı, baş ağrısı, ataksi, deri döküntüsü, eklem ağrısı, psikotik reaksiyonlar, hepatik enzimlerde yükselme, anemi ve aşırı duyarlılık reaksiyonları gibi yan etkiler görülebilir.
Doz
Epilepsi: Genellikle sabah ve akşam olmak üzere günde 2 eşit doz halinde kullanılır. Tedaviye akşam geç saatlerde 1×125 mg ile başlanır ve günde 500 mg’a ulaşıncaya kadar her 3 günde bir 125 mg artırılır. Daha sonra kontrol sağlanana ve terapötik doza ulaşana kadar erişkinlerde günde 250 ve 9 yaşın altındaki çocuklarda günde 125 mg’lık artışlar yapılır. Doz artımlarına erişkinlerde 1500 mg ve çocuklarda 1000 mg’a kadar devam edilir. Ortalama günlük idame dozu, 2 yaşına kadar olan çocuklarda 2×125 mg, 2-5 yaş çocuklarda 2×250-375 mg, 6-9 yaş çocuklarda 2×375-500 mg ve 9 yaşından büyük çocuklarla erişkinlerde 2×375-750 mg’dır. Eğer ataklar gece geliyorsa günlük dozun tümü veya büyük bir kısmı akşamları verilebilir.

Esansiyel tremor: Tedaviye düşük dozlarla başlanmalıdır. Doz, 2-3 haftada, semptomların giderilmesine veya maks. 750 mg’a kadar kademeli olarak artırılır.


Endikasyon
Antikonvülsandır. Grand mal ve psikomotor (temporal lob) epilepside endikedir. Ayrıca, fokal veya Jackson epilepsisi nöbetlerinde, petit mal, miyoklonik ve akinetik nöbetlerin kontrol altına alınmasında da kullanılabilir.