Ürün barkodu:

Perakende Satış Fiyatı :8.91 TL
(İlaç fiyatları bakanlık tarafından 18.12.2012 tarihinde güncellenmiştir.)
Dikkat
Anatomik olarak ön kamara açısının dar olduğu vakalarda, dar açılı glokomda, yeni doğan/düşük doğum ağırlıklı bebeklerde ve ciddi arteriosklerotik kardiyovasküler/serebrovasküler hastalığı olanlarda kontrendikedir. İntraoküler kullanılmaz. Korneal epitelyal bariyerin bozulmuş olduğu intraoküler girişimlerde de uygulanmamalıdır. Selebral ateroskleroz, tiroid fonksiyon bozuklukları ve diabetes mellitusu olan hastalarda kullanımından kaçınılmalıdır. Bronşiyal astım, hipertansiyon ve idiyopatik ortostatik hipotansiyonda dikkatli kullanılmalıdır. Gebelerde yalnızca zaruri durumlarda kullanılabilir. Emzirenlerde tedavinin yarar/zararları dikkate alınmalıdır. MAO inhibitörleri ile birlikte kullanıldığında hasta takip edilmeli ve doz ayarı yapılmalıdır. Sıklığı bilinmemekle birlikte, aşırı duyarlılık, sersemlik, gözde ağrı ve iritasyon, taşikardi, dispne, kontakt dermatit gibi yan etkiler görülebilir.
Doz

Vazokonstriksiyon ve pupil dilatasyonunda, bir damla anestezikten sonra her göze birer damla damlatılır.

Üveitte, sineşi varlığında veya sineşi gelişimini önlemede, kornea üzerine bir damla damlatılır. Günde 3 kereden fazla uygulanmamalıdır.

Cerrahi girişimlerde, operasyonlardan 30-60 dk önce 1-2 damla uygulanır.

Oftalmoskopik incelemelerde, her göze birer damla damlatılır ve 15-30 dk içinde inceleme yapılır.

Erişkinlerde, tercih edilen sikloplejikten birer damla gözlere damlatıldıktan 5 dk sonra birer
damla damlatılır. Çocuklarda, sikloplejik ile eş zamanlı olarak uygulanır.


Endikasyon
Vazokonstriktör ve midriyatik etkilidir. Üveitlerde yırtılma veya posterior sineşi oluşumunu önlemek veya geciktirmek amacıyla, oftalmik cerrahi girişimlerden önce veya post-operatif
dönemlerde, siklopleji olmaksızın refraksiyonda endikedir. Ayrıca, fundoskopilerde, diğer teşhis amaçlı girişimlerde midriyatik olarak kullanılabilir.

Prospektüs Dosyası:
Bu ürüne ait PDF formatında Prospektüs dosyası mevcut görmek için Tıklayınız..!

PDF dosyalarını görüntüleyebilmek için bilgisayarınızda Adobe® Acrobat Reader™ yüklü olmalıdır. Adobe® Acrobat Reader™ yüklemek için lütfen tıklayınız.