Ürün barkodu:

Perakende Satış Fiyatı :141.61 TL
(İlaç fiyatları bakanlık tarafından 18.12.2012 tarihinde güncellenmiştir.)
Dikkat
Tedavinin kademeli doz azaltılması ile sonlandırılması önerilir. Hastalar depresyon belirtileri, intihar düşüncesi ve davranışı açısından yakından izlenmeli ve uygun tedavi dikkate alınmalıdır. Renal yetmezliği olanlarda uygulanacak doz azaltılmalıdır. Levetirasetamın etkililiği ve güvenliliği 1 yaş altı bebeklerde ayrıntılı olarak değerlendirilmemiştir. Kesin gerekli görülmedikçe gebelerde kullanılmamalıdır. Anne sütüne geçebilir. Tedavi döneminde emzirilmemelidir. Oluşabilecek uyku hali nedeniyle araç ve motorlu makina kullanan hastalar uyarılmalıdır. Halsizlik, uyuklama, baş ağrısı, iştahsızlık, anoreksi, baş dönmesi, sinirlilik, duygusal labilite, tremor, denge kaybı, dikkat dağınıklığı, ajitasyon, depresyon, ataksi, çift görme, vertigo, miyalji, trombositopeni, karın ağrısı, ishal, dispepsi, deri döküntüsü, kaşıntı gibi yan etkiler görülebilir.
Doz
Günlük doz 2 eşit kısımda verilmelidir. Flakonla, günlük toplam doz ve uygulama aralığı aynen devam ettirilir. Tedaviye oral veya intravenöz uygulama ile başlanabilir.

Monoterapi: Erişkinlerde ve 16 yaşın üzerindeki adolesanlarda önerilen başlangıç dozu günde 2×250 mg’dır. İki hafta sonra günlük doz 2×500 mg’a yükseltilir. Daha sonra klinik yanıta göre 2 haftada bir günde 2×250 mg’lık artışlar yapılabilir. Maksimum günlük doz 2×1500 mg’dır.

Ek tedavi:

Erişkinlerde ve 50 kg’ın üzerindeki adolesanlarda (12-17 yaş) başlangıç dozu günde 2×500 mg’dır. Bu doza tedavinin ilk gününden itibaren başlanabilir. Daha sonra klinik yanıta ve tolerabiliteye göre günlük doz 2×1500 mg’a kadar yükseltilebilir. Doz 2-4 haftada bir, günde 2×500 mg olmak üzere azaltılabilir veya artırılabilir.

6 aylık-11 yaş çocuklarda ve 50 kg’ın altındaki adolesanlarda (12-17 yaş) başlangıç dozu günde 2 kez 10 mg/kg’dır. Klinik yanıt ve toleransa göre günlük doz 2 kez 30 mg/kg’a çıkartılabilir. Doz 2 haftada bir ve günde 2 kez 10 mg/kg’ı geçmemek şartıyla artırılabilir veya azaltılabilir. 50 kg’ın üzerindeki çocuklarda, erişkin dozu uygulanır.

1-6 aylık bebeklerde başlangıç dozu günde 2×7 mg/kg’dır. Klinik yanıt ve toleransa göre günlük doz 2×21 mg/kg’a çıkartılabilir. Doz 2 haftada bir ve günde 2 kez 7 mg/kg’ı geçmemek şartıyla artırılabilir veya azaltılabilir.

6 ayın altındaki bebeklerde tablet formunun kullanımı önerilmez. Renal yetmezliği olan hastalarda ve yaşlılarda uygulanacak doz kreatinin klirensine göre ayarlanmalıdır.
Endikasyon
Antiepileptik ajandır.

Film tablet: Yeni epilepsi tanısı konmuş 16 yaş ve üzerindeki hastalarda, ikincil jeneralize olan veya olmayan parsiyel başlangıç nöbetlerinin tedavisinde monoterapi olarak; İdiyopatik jeneralize epilepsili 12 yaş ve üstündeki çocuklar, adölesan ve erişkinlerde primer jeneralize tonik-klonik nöbetlerde ek tedavi olarak; juvenil miyoklonik epilepsili 12 yaşın üstündeki adölesan ve erişkinlerde miyoklonik nöbetlerde ek tedavi olarak; 6 aylıktan daha büyük bebek, çocuk ve erişkin epilepsili hastalarda, ikincil jeneralize olan veya olmayan parsiyel başlangıçlı nöbetlerde ek tedavi olarak endikedir.

Flakon: Oral uygulamanın geçici olarak mümkün olmadığı 4 yaşın üstündeki hastalarda infüzyon çözeltisi kullanılır. Yeni epilepsi tanısı konmuş 16 yaş ve üzerindeki hastalarda, ikincil jeneralize olan veya olmayan parsiyel başlangıç nöbetlerinin tedavisinde monoterapi olarak; İdiyopatik jeneralize epilepsili 12 yaş ve üstündeki çocuklar, adölesan ve erişkinlerde primer jeneralize tonik-klonik nöbetlerde ek tedavi olarak; juvenil miyoklonik epilepsili 12 yaşın üstündeki adölesan ve erişkinlerde miyoklonik nöbetlerde ek tedavi olarak; 4 yaşından büyük çocuk ve erişkin epilepsili hastalarda, ikincil jeneralize olan veya olmayan parsiyel başlangıçlı nöbetlerde ek tedavi olarak endikedir.

Oral çözelti: Yutma zorluğu olan yaşlı erişkin hastalarda ve 1 ayın üstündeki bebek, çocuk ve erişkin epilepsili hastalarda, ikincil jeneralize olan veya olmayan parsiyel başlangıçlı nöbetlerde ek tedavi olarak; Yeni epilepsi tanısı konmuş 16 yaş ve üzerindeki hastalarda, ikincil jeneralize olan veya olmayan parsiyel başlangıç nöbetlerinin tedavisinde monoterapi olarak; İdiyopatik jeneralize epilepsili 12 yaş ve üstündeki çocuklar, adölesan ve erişkinlerde primer jeneralize tonik-klonik nöbetlerde ek tedavi olarak; 12 yaşın üstündeki juvenil miyoklonik epilepsili adölesan ve erişkinlerde miyoklonik nöbetlerde ek tedavi olarak endikedir.Prospektüs Dosyası:
Bu ürüne ait PDF formatında Prospektüs dosyası mevcut görmek için Tıklayınız..!

PDF dosyalarını görüntüleyebilmek için bilgisayarınızda Adobe® Acrobat Reader™ yüklü olmalıdır. Adobe® Acrobat Reader™ yüklemek için lütfen tıklayınız.