Hayvansal yapıların homolog organlar veya kısımların karşılaştırılması esasına dayanan karşılaştırmalı incelenmesi.