İzoniazid ile tedavi gören bazı hastalarda görülen aksonal tipte nöropati.