Ürün barkodu:

Perakende Satış Fiyatı :100.14 TL
(İlaç fiyatları bakanlık tarafından 18.12.2012 tarihinde güncellenmiştir.)
Dikkat
Beta laktamazlara karşı aşırı duyarlılığı olanlarda kontrendikedir. Amid türü lokal anesteziklere aşırı duyarlılığı olanlarda ve ağır şok veya kalp bloku olanlarda İM yoldan uygulanması kontrendikedir. Oluşabilecek aşırı duyarlılık reaksiyonlarına ve psödomembranöz kolite karşı dikkatli olunmalıdır. Uzun süre kullanıldığında duyarlı olmayan mikroorganizmaların aşırı üremesi sonucu süperenfeksiyon görülebilir. İnfüzyon solüsyonu diğer ilaçlarla karıştırılmamalıdır. İnfüzyon solüsyonu olarak 50 ml SF kullanılabilir. Çözücü olarak dekstroz kullanılmamalıdır. Probenesid, ertapenem’in eliminasyonunun yarılanma ömrünü uzatır. Gebelerde potansiyel yarar/zarar oranı değerlendirilmelidir. Anne sütüne geçebilir. Emziren annelerde dikkatli olunmalıdır. 18 yaşın altındaki çocuklarda etkisi ve güvenirliliği bilinmediğinden önerilmemektedir. Diyare, bulantı, baş ağrısı, infüzyona bağlı komplikasyonlar, flebit ve tromboflebit gibi yan etkiler görülebilir.
Doz
13 yaş ve üzerindeki erişkinlerde günlük mutad doz 1×1 g’dır. 3 ay-12 yaş arası çocuklarda günde 2 kez 15 mg/kg (max. günde 1 g) uygulanır. İV infüzyon veya İM enjeksiyon şeklinde uygulanır. İV infüzyon 30 dakika içinde uygulanmalıdır. Tedavi süresi enfeksiyonun şiddetine göre; komplike intra-abdominal enfeksiyonlarda 5-14 gün, komplike deri ve deri yapıları enfeksiyonlarında 7-14 gün, toplumdan edinilmiş enfeksiyonlarla komplike idrar yolu enfeksiyonlarında 10-14 gün ve akut pelvis enfeksiyonlarında 3-10 gün arasındadır. Profilaktik amaçla erişkinlerde cerrahi insizyondan 1 saat önce İV yoldan tek doz 1 g uygulanır. Hemodiyaliz dahil ileri renal yetmezliği olanlarda günde 500 mg kullanılır.
Endikasyon
Geniş spektrumlu karbapenem grubu beta-laktam antibiyotiktir. Duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu orta ve şiddetli enfeksiyonların tedavisinde endikedir. Komplike intra-abdominal enfeksiyonlar, komplike deri ve deri yapıları enfeksiyonları, osteomiyelit olmayan diyabetik ayak enfeksiyonları, toplumdan edinilmiş pnömoni, piyelonefrit dahil komplike idrar yolu enfeksiyonları, doğum sonrası endomiyometrit, septik abortus, postoperatif jinekolojik enfeksiyonlar dahil akut pelvis enfeksiyonlarının tedavisinde endikedir. Ayrıca, erişkinlerde elektif kolorektal cerrahiden sonra operasyon bölgesi enfeksiyonun profilaksisinde de endikedir. 3 ay-17 yaş arası çocuklarda komplike intra-abdominal enfeksiyonlar, komplike deri ve deri yapıları enfeksiyonları, toplumdan edinilmiş pnömoni, komplike idrar yolu enfeksiyonları ve akut pelvis enfeksiyonlarının tedavisinde endikedir. 3 aylıktan küçük bebeklerde kullanılmamalıdır. Çocuklarda menenjit tedavisinde kullanılmaz.

Prospektüs Dosyası:
Bu ürüne ait PDF formatında Prospektüs dosyası mevcut görmek için Tıklayınız..!

PDF dosyalarını görüntüleyebilmek için bilgisayarınızda Adobe® Acrobat Reader™ yüklü olmalıdır. Adobe® Acrobat Reader™ yüklemek için lütfen tıklayınız.