İLAÇLARIN GEBELİK KATEGORİLERİ

FDA ( Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi) gebelikte zararlı olabilecek ilaçları eldeki veriler doğrultusunda sınıflandırmıştır. Bu sınıflandırma bir ilacın gebelikte kullanım kategorisi olarak bilinir. Her ilacın ayrı bir gebelik kategorisi vardır. Gebelik Kategorileri ilaçların prospektüslerinde bildirilmiştir. İlaçların gebelikteki kategorileri A,B,C,D ve X olarak sınıflandırılmıştır.

Gebelik Kategorisi A Olan İlaçlar: Hamilelerde yapılan klinik çalışmalarda gebeliğin ilk 3 ayında kullanımı bebeğe zarar riski oluşturmayan ilaçlardır. Gebelikte en güvenli ilaçlar bu kategorideki ilaçlardır

Gebelik Kategorisi B Olan İlaçlar: Hayvan deneylerinde herhangi bir olumsuz durum ortaya çıkarmayan ancakinsan gebeliklerinde klinik çalışması yapılmamış olan ilaçları ifade eder. Hayvanlar üzerinde herhangi bir olumsuz deney sonucu gözlenmemesine rağmen gebe insanlar üzerinde çalışma yapılmamış ilaçların bulunduğu kategoridir.

Gebelik  Kategorisi C Olan İlaçlar: Hayvan deneylerinde istenmeyen olumsuz etkiler saptanmış fakat gebe insanlar üzerinde klinik çalışma yapılmamış olan ilaçlardır. Ya da hem hayvan hem de gebe insanlar üzerinde çalışılma yapılmamış olan ilaçlardır.

Gebelik Kategorisi D olan İlaçlar: Anne karnındaki bebek üzerinde olumsuz etkiler yarattığı veya bu konuda önemli kanıtlara sahip ilaçların bulunduğu kategoridir. İlacın kullanılması için ilacın vereceği yararın verebileceği olası zararlara karşı oranına (yarar/zarar oranı) bakılarak hekim tarafından karar verilir. Bu tip ilaçlar hamilelerde  kullanılacağı zaman dikkatli karar vermek gereklidir.

Gebelik Kategorisi X Olan İlaçlar:  Hamile hayvan ve insan deneylerinde FETÜSE zarar verdiği konusunda gözlemler olan veya anne karnındaki bebeğe risk verdiği konusunda kanıtlar bulunan ilaçların bulunduğukategoridir. Bu sınıftaki ilaçların gebelikte vereceği zararlar sağlayacağı yararlardan çok büyüktür. Bu grupta yer alan ilaçlar gebelerde ve gebelik şüphesi olanlarda kullanılmamalıdır.

Tüm bu kategoriler içerisinde hamilelikte kullanılan ilaçlar genellikle B ve C kategorisindeki ilaçlardır. A kategorisinde bulunan ilaç sayısı görece olarak daha azdır.

İlaçların gebelikte kullanılması için yapılan çalışmalar gözlemlere, bazı klinik verilere ve birtakım başka çalışmalara dayanmaktadır. Etik olarak hamile bir Birey üzerinde çalışma yapılması mümkün değildir.

Hamilelik ve gebelik dönemi mutlak suretle normalde de olduğu gibi doktor kontrolü ve önerisi ile ilaç kullanılması gereken hassas dönemlerdir.

Gebelikte İlaç Kullanılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler:

  • Mutlaka ilacı doktorunuzun vermiş olması gerekmektedir. Bu durum hamilelik ve emzirme döneminde daha da önem arz etmektedir. Kesinlikle eş-dost-akraba tavsiyesi ile bitkisel olduğu ve zararsız olduğu söylenen ürünlerde dahil olmak üzere ilaç kullanmayınız.
  • Gebeliğin ilk 3 ayı bebeğin organlarının oluştuğu süreçtir mümkünse bu dönemlerde gerekli olmadıkça ilaç kullanmayın. Doktorunuzun verdiği öneri ve gerekli ilaçları düzenli kullanın. Bu süreçte kendinize iyi bakarak hastalanmamaya çalışın
  • Mümkün olduğunca daha az ve kısa süreli ilaç tedavileri bu dönemde daha mantıklıdır.
  • Sistemik etkili ilaçlar yerine mümkünse etkinliğinden şüphe olmayan lokal etkili ilaçlar kullanmak daha mantıklı olacaktır.
  • İlaçların yarar/zarar oranı mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır.