Litresinde çözünen madde miktarı ozmol olarak ifade edilen bir çözeltinin ozmotik konsantrasyonundaki artma.