Ürün barkodu:

Perakende Satış Fiyatı :9.97 TL
(İlaç fiyatları bakanlık tarafından 18.12.2012 tarihinde güncellenmiştir.)
Dikkat
Preparat sadece hastanede yatan ve klinik gözetim altında bulunan hastalarda kullanılmalıdır. Tedavi sırasında oluşabilecek aşırı duyarlılık reaksiyonlarına karşı dikkatli olunmalıdır. Doz aşımında ölümcül kardiyak veya kardiyopulmoner arest görülebilir. Tedaviye 7 günden fazla ara verildiğinde, tekrar tedaviye başlarken en düşük doz uygulanmalıdır. Tüm manipülasyonlar aseptik şartlarda yapılmalıdır. Solüsyonlar SF solüsyonlarıyla hazırlanmamalıdır. Tedavi süresince, en az haftada 1 kez BUN ve serum kreatinin veya endojen kreatinin klirensi kontrol edilmelidir. BUN, 40 mg/100 ml veya serum kreatinin 3 mg/100 ml’yi aştığında ilaç kesilmelidir. Hastanın kan tablosu ve serum potasyum düzeyi haftada 1 kez izlenmelidir. Karaciğer fonksiyon testleri anormal olduğunda tedavi durdurulmalıdır. Gebelerde, sadece çok gerekli olduğunda kullanılmalıdır. Anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Pediyatrik hastalarda etkinliği ve güvenirliliği bilinmemektedir. Nefrotoksik antineoplastiklerle (siklosporin, ifosfamin, metotreksat) birlikte kullanıldığında renal toksisite potansiyeli artar. Kortikosteroidler ve kortikotropin (ACTH), amfoterisin B’nin neden olduğu hipokalemiyi potansiyalize edebilir. Amfoterisin B’nin neden olduğu hipokalemi, dijital glikozitlerinin toksisitesini artırabilir. Amfoterisin B ile flusitosin birlikte kullanıldığında sinerjik etki nedeniyle toksisite ve diğer yan etkilerin riski artar. Diğer nefrotoksik ilaçlarla birlikte kullanıldığında, renal toksisite potansiyeli nedeniyle dikkatli olunmalıdır.

Anemi, anoreksi, bulantı, kusma, dispepsi, diyare, epigastrik kramplar, kas ve eklem ağrısı, hipokalemi, azotemi, renal fonksiyon bozukluğu, ateş, kilo kaybı, enjeksiyon yerinde flebit ve ağrı gibi yan etkiler görülebilir. Preparat ışıktan uzak ortamlarda ve buzdolabında saklanmalıdır.
Doz

Yavaş İV infüzyon şeklinde 2-6 saatte uygulanmalıdır. Uygulanacak doz bireysel ihtiyaca ve toleransa göre ayarlanmalıdır. Genellikle tedaviye günde 0.25 mg/kg dozuyla başlanarak, hastanın toleransına göre yavaş yavaş artırılır.

Başlangıçta 20 ml %5 dekstroz solüsyonunda 1 mg’lık test solüsyonu 20-30 dakika içinde İV olarak uygulanır. Bu uygulamada, 4 saat süreyle her yarım saatte bir hastanın ateşi, nabzı, solunumu ve kan basıncı izlenir. Hızla ilerleyen ve ağır bir fungal enfeksiyonu olan, kardiyopulmoner fonksiyonu iyi durumda olan ve test dozuna hafif bir reaksiyon verenlerde bunu takiben 2-6 saatlik sürede 0.3 mg/kg uygulanır. Karyiyopulmoner bozukluğu olan veya test dozuna aşırı bir reaksiyon veren hastalarda ikinci dozun daha az (5-10 mg) olması önerilir. Normal renal fonksiyonu olanlarda, bu aşamadan sonra uygulanacak doz günde 5-10 mg artırılarak 0.5-0.7 mg/kg/gün dozuna ulaşılır. Total günlük doz 1 mg/kg veya iki günde bir 1.5 mg/kg’a kadar yükseltilebilir, ancak hiçbir koşulda günde 1.5 mg/kg’ı geçmemelidir.
Endikasyon
Antifungal ajandır. Başlıca ilerleyici ve fatal olma potansiyeli taşıyan mikotik enfeksiyonların tedavisinde endikedir. Spesifik olarak Aspergillus, Blastomyces, Candida, Coccidioides, Cryptococcus, Histoplazma, mukormikoz ajanları Absidia, Mucor ve Rhizopus’un duyarlı türleri, Conidiobolus, Basidiobolus ve Sporothrix’in duyarlı türlerinin neden olduğu fungal enfeksiyonların tedavisinde kullanılır. Uygun antibakteriyel tedaviye yanıt vermeyen inatçı febril immün bozukluğu olan hastalara uygulanabilir. Amerikan mukokutanöz layşmanyazis tedavisinde yararlı olabilir, ancak bu hastalığın primer tedavisinde tercih edilen ilaç değildir.

İnvazif olmayan fungal enfeksiyonların tedavisinde kullanılmamalıdır.Prospektüs Dosyası:
Bu ürüne ait PDF formatında Prospektüs dosyası mevcut görmek için Tıklayınız..!

PDF dosyalarını görüntüleyebilmek için bilgisayarınızda Adobe® Acrobat Reader™ yüklü olmalıdır. Adobe® Acrobat Reader™ yüklemek için lütfen tıklayınız.