Ürün barkodu:

Perakende Satış Fiyatı :19.32 TL
(İlaç fiyatları bakanlık tarafından 18.12.2012 tarihinde güncellenmiştir.)
Dikkat
Sefalosporinlere alerjisi olanlarda kontrendikedir. 6 aylıktan küçük çocuklarda kullanılmamalıdır. Psödomembranöz kolit gelişebilir. Ciddi renal yetmezliği olanlarda doz azaltılmalıdır. Diüretiklerle tedavi görenlerde dikkatle kullanılmalıdır. Gebelerde ve süt veren annelerde dikkatle kullanılmalıdır. Aminoglikozitlerle birlikte kullanıldığında nefrotoksisiteye neden olabilir. İdrarda bakır redüksiyon testi ile şeker tayininde yanlış pozitif sonuca neden olabilir. Kan glukozunun ferrisiyanid testleriyle yanlış negatif reaksiyon oluşabilir. Diyare, bulantı, kusma, karın ağrısı, SGOT, SGPT yükselmesi, ürtiker, aşırı duyarlılık reaksiyonları, eozinofili, sersemlik, süperenfeksiyon, genital kaşıntı ve vajinit gibi yan etkiler görülebilir.
Doz

Erişkinlerde ve 12 yaşından büyük çocuklarda, üst solunum yolu enfeksiyonlarında günlük doz 1×500 mg, sinüzitte 2×250-500 mg, alt solunum yolu enfeksiyonlarında 2×500 mg, komplike olmayan idrar yolu enfeksiyonları ile deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarında 1×500 mg’dır.

Çocuklarda, otitis mediada 12 saatte bir 15 mg/kg, üst solunum yolu enfeksiyonlarında günde 1×20 mg/kg veya 12 saatte bir 7.5 mg/kg, sinüzitte 12 saatte bir 7.5-15 mg/kg ve komplike olmayan deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarında günde 1×20 mg/kg kullanılır. 6 aylıktan küçük bebeklerde araştırılmamıştır.

Geriatri: Yaşlı hastalarda doz ayarı gerekmez.

Beta hemolitik streptokok enfeksiyonlarının tedavisinde 10 gün süreyle uygulanmalıdır. En yüksek pediatrik doz, erişkinler için önerilen günlük en yüksek dozu geçmemelidir.


Endikasyon
Antibakteriyeldir. Duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu; farenjit, tonsillit, sinüzit ve otitis media gibi üst solunum yolu enfeksiyonları; bronşit ve pnömoni gibi alt solunum yolu enfeksiyonları; deri ve yumuşak doku enfeksiyonları ile akut sistit dahil nonkomplike idrar yolu enfeksiyonlarının tedavisinde endikedir.

Prospektüs Dosyası:
Bu ürüne ait PDF formatında Prospektüs dosyası mevcut görmek için Tıklayınız..!

PDF dosyalarını görüntüleyebilmek için bilgisayarınızda Adobe® Acrobat Reader™ yüklü olmalıdır. Adobe® Acrobat Reader™ yüklemek için lütfen tıklayınız.