Ürün barkodu:

Perakende Satış Fiyatı :48.43 TL
(İlaç fiyatları bakanlık tarafından 18.12.2012 tarihinde güncellenmiştir.)
Dikkat
Bağımlılık yapabilir. Ağır astım veya paralitik ileusta kontrendikedir. Akut veya ameliyat sonrası ağrılarda kullanılmamalıdır. Renal ve hepatik yetmezlik, bradiaritmi, kafaiçi basınç artışı olanlarda dikkatle kullanılmalıdır. Oluşabilecek solunum depresyonuna karşı hastalar gözlenmelidir. Kronik obstrüktif akciğer hastalığı olanlar dikkatle izlenmelidir. Bradikardi yapabilir. Gebelerde gerekli olmadıkça kullanılmamalıdır. Anne sütüne geçtiğinden emzirenlerde kullanılmamalıdır. Flasterin çıkarılmasından sonra hasta 24 saat süreyle izlenmelidir. Ritonavir, ketokonazol, itrakonazol, troleandomisin, klaritromisin, nelfinavir, nefazodon, verapamil, diltiazem ve amiodaron gibi CYP 3A4 inhibitörleri, fentanil’in plazma konsantrasyonunu artırarak solunum depresyonuna neden olabilirler. Sedatif ve hipnotikler, genel anestezikler, fenotiyazinler, trankilizanlar, iskelet kası gevşeticiler, alkol ve sedasyon oluşturucu antihistaminler gibi SSS depresanları ile birlikte kullanılmamalıdır. Flasterler birinci seçenek narkotik ağrı kesici olarak kullanılmamalıdır. Hipoventilasyon, bulantı, kusma, kabızlık, hipotansiyon, bradikardi, dalgınlık, baş ağrısı, konfüzyon, halüsinasyon, öfori, kaşıntı, idrar çıkarmada zorluk ve terleme gibi yan etkiler görülebilir.
Doz
Uygulanacak doz hastanın durumuna göre kişisel olarak ayarlanmalı ve uygulamadan
sonra düzenli aralıklarla tekrar gözden geçirilmelidir. Uygun başlangıç dozu, hastanın mevcut opioid kullanımına bağlı olarak
belirlenir. Hastanın cevabı ve ilave analjezik gereksinimine bağlı olarak en düşük
uygun Durogesic dozuna ulaşabilmek için doz, gerektiğinde 12 veya 25 mcg/saat’lik
artışlarla yukarı veya aşağı doğru titre edilir. Flaster her 72 saatte bir değiştirilir.

Çocuklarda, sadece halen günlük en az 30 mg oral morfine eşdeğer opioid kullanmakta
olan, opioide tolerans gelişmiş, 2-16 yaş arası pediyatrik hastalarda kullanılır.

Tedavi kademeli olarak kesilmelidir.
Endikasyon
Narkotik analjeziktir. Uzun sürmesi beklenen ağır ve opioid dışındaki ilaçlara yanıt vermeyen ve diğer yollarla uygulanan narkotiklere tolerans gelişmiş ağrılarda endikedir.