Ürün barkodu:

Perakende Satış Fiyatı :8.29 TL
(İlaç fiyatları bakanlık tarafından 18.12.2012 tarihinde güncellenmiştir.)
Dikkat
Gebelerde potansiyel yararı, olası zararına üstün olmadığı sürece kullanılmamalıdır. Anne sütüne geçebilir. Laktasyonda kullanılmamalıdır. Renal ve hepatik yetmezliği olanlarda doz ayarı yapılmalıdır. Bitkinlik, ağız kuruluğu, baş ağrısı, baş dönmesi, uyuklama ve dismenore gibi yan etkiler görülebilir.
Doz
Erişkinler ve 12 yaş üzeri çocuklarda günde 1×2 ölçek, 6-11 yaş arası çocuklarda günde 1×1 ölçek ve 2-5 yaş arası çocuklarda günde 1×1/2 ölçek kullanılır. Renal ve hepatik yetmezliği olanlarda başlangıç dozu iki günde bir kullanılmalıdır.
Endikasyon
H1 reseptör antagonisti antialerjik ve antihistaminiktir. Mevsimsel alerjik rinit ile ilişkili, hapşırık, burun akıntısı, burun kaşıntısı, konjesyon, burun tıkanıklığı, aynı zamanda gözlerde kaşınma, yaşarma ve kızarıklık, damakta kaşınma ve öksürük gibi semptomların giderilmesinde endikedir. Ayrıca, kronik idiyopatik ürtikerde kaşıntının giderilmesinde, deride kabartı ve kızarıklık gibi semptomların ortadan kaldırılmasında endikedir.