Tipik hafif, orta veya ağır depresif epizotlar ile belirgin, hastanın duygudurumunda çökme, enerji azlığı ve aktivitesinde azalma ile karakterize bir duygudurum bozukluğu. Hastanın haz alma, ilgi ve konsantrasyon kapasitesi düşmüştür ve en hafif bir etkinlikten sonra bile belirgin yorgunluk hisseder. Sıklıkla uykuda bozulma vardır ve iştah yoktur. Gurur ve özgüven hemen hemen her zaman azalmıştır ve en hafif şekillerinde bile hastada çoğu zamankendini suçlu ve değersiz görme gibi fikirler mevcuttur. Çökkün ruh hali günden güne çok az değişiklik gösterir; koşullara uygun yanıt vermez ve somatik olarak adlandırılan ilgi ve haz veren duyguların kaybı, sabahları mutad olandan birkaç saat erken uyanma, sabahları daha kötüleşen depresyon hali, belirgin psikomotor gerileme, iştahta azalma, kilo ve libido kaybı semptomlar eşlik edebilir. Semptomların sayı ve şiddetine bağlı olarak, depresyon nöbeti hafif, orta ve ağır olarak sınıflandırılır. Tek nöbet halinde görülen depresif epizotların başlıca tipleri depresif reaksiyon, psikojenik depresyon ve reaktif depresyondur.

İlişkili Konular:

  • depresyon [depression]
  • depresif anksiyete [depressive anxiety]
  • depresan [depressant]