Ürün barkodu:

Perakende Satış Fiyatı :9.53 TL
(İlaç fiyatları bakanlık tarafından 18.12.2012 tarihinde güncellenmiştir.)
Dikkat
Stabil olmayan/dekompanse kalp yetmezliği, belirgin karaciğer disfonksiyonu, 2. ve 3. derece AV blok, ağır bradikardi, hasta sinüs sendromu (sino-atriyal blok dahil), kardiyojenik şok, bronkospazm ve astım öyküsü olanlarda kontrendikedir. Konjestif kalp yetmezliği olanlarda, doz artırımı sırasında kalp yetmezliğinde kötüleşme veya sıvı retansiyonu görülebilir. Bu durumda doz artırılmadan diüretik dozu artırılmalıdır. Kronik obstrüktif akciğer hastalığı bulunan ve oral yada inhalasyon yolu ile ilaç alamayan hastalarda ancak ilacın potansiyel yararı, potansiyel riskinden fazla ise kullanılmalıdır. Kesin gerekli görülmedikçe gebelerde kullanılmamalıdır. Emzirme sırasında önerilmez. Kronik kalp yetmezliği olan diabetli hastalarda kan glukozunun kontrolünü güçleştirebilir. Digoksin ile birlikte kullanıldığında digoksinin konsantrasyonunu arttırır. Rifampisin, karvedilol’ün plazma konsantrasyonunu azaltır. İnsülin ve oral hipoglisemiklerin etkisini arttırabilir. Rezerpin ve MAO inhibitörleri gibi katekolamin deplesyonuna neden olan ilaçlar birlikte kullanıldığında hipotansiyon ve bradikardi gelişebilir. Siklosporinle etkileşebilir. Verapamil, diltiazem ve diğer antiaritmikler, karvedilolle kombine edildiğinde AV iletim bozukluğu riski artar. Klonidin ile birlikte kullanıldığında kan basıncını ve kalp atım hızını düşürücü etkilerini potansiyelize edebilir. Baş dönmesi, baş ağrısı, bradikardi, hipotansiyon, ödem, bulantı, görme bozukluğu ve göz yaşında azalma gibi yan etkiler görülebilir.
Doz
Hipertansiyonda, başlangıçta ilk 2 gün için önerilen doz günde 1×12.5 mg’dır. Daha sonra günde 1×25 mg uygulanır. Gerekirse en az 2 haftalık periyotlarla arttırılarak günde 1 kez veya ikiye bölünerek maksimum 50 mg’a kadar yükseltilebilir.

Koroner kalp hastalığında, başlangıçta ilk 2 gün için önerilen doz günde 1×12.5 mg’dır. Daha sonra günde 1×25 mg uygulanır. Gerekirse en az 2 haftalık periyotlarla arttırılarak günde maksimum 2×50 mg’a kadar yükseltilebilir.

Konjestif kalp yetmezliğinde, uygulanacak doz bireyseldir. Dijital, diüretik ve ACE inhibitörü kullanan hastalarda tedaviye başlamadan önce bu ilaçların dozları stabilize edilmelidir. Başlangıçta 2 hafta süreyle günde 2×3.125 mg kullanılır. Bu doz tolere edildiğinde, en az 2 haftalık periyodlarla olmak üzere önce günde 2×6.25 mg’a, sonra günde 2×12.5 mg’a ve sonra da günde 2×25 mg’a yükseltilebilir. Uygulanacak doz, hastanın tolere edebileceği en yüksek düzeye kadar artırılmalıdır. Maksimum günlük doz 85 kg’ın altındaki hastalarda günde 2×25 mg ve 85 kg’ın üzerinde olanlarda günde 2×50 mg’dır.

MI sonrası gelişen sol ventrikül disfonksiyonunda, başlangıç dozu günde 2×3.125 mg – 6.25 mg’dır. Daha sonra gerekirse doz, hastanın kliniğine göre, 3 ila 10 gün ara ile kademeli olarak günde 2×25 mg’a kadar arttırılabilir.

Tedavi aniden kesilmemelidir, ancak haftalar içinde gittikçe azaltılarak kesilmelidir. Bu durum özellikle aynı zamanda koroner arter hastalığı olanlar için önemlidir.
Endikasyon
Alfa-1, beta-1 ve beta-2 adrenerjik reseptör blokörüdür. Hipertansiyon, konjestif kalp yetmezliği (ağır kalp yetmezliği hariç),
miyokard infarktüsünü takiben gelişen sol ventrikül disfonksiyonu ve koroner kalp hastalığı tedavisinde
endikedir.


Prospektüs Dosyası:
Bu ürüne ait PDF formatında Prospektüs dosyası mevcut görmek için Tıklayınız..!

PDF dosyalarını görüntüleyebilmek için bilgisayarınızda Adobe® Acrobat Reader™ yüklü olmalıdır. Adobe® Acrobat Reader™ yüklemek için lütfen tıklayınız.